Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O. BOX 49A

Staničná 9

950 50 Nitra 1

odbor výkonu dozoru

tel.: 037/7720216

fax.: 037/7720024

E - mail: nr@soi.sk