Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru (alebo poslednej časti objednaného tovaru) na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

V súlade s ustanovením § 12    č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to pomocou vzorového dokumentu, ktorý si stiahnete z našej stránky. ..FORMULAR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

2  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu + vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 Kupujúci, ktorým  je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave  s kompletnou dokumentáciou , pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote , v akom ho prevzal. V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.). 

 

3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu:

Vladimír Krátky - VK Import
M. Benku 2430, 955 03 Topoľčany
Tel.: 0907709854, 0905172175
E - mail: vkimport@zoznam.sk

a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Ihneď po odoslaní tovaru nám prosím pošlite avízo - informáciu o odoslaní tovaru spolu s podacím číslom zásielky. Zásielku späť neposielajte ako obyčajný list, pretože nebudete mať doklad o odoslaní, zásielka sa môže stratiť a my nenesieme zodpovednosť za takto zaslaný tovar! Prosím nezasielajte tovar späť ani na dobierku pretože nebude prevzaná.